home / vraag en aanbod / Ontwikkelen van media, vormgeving, software en communicatie.

Ontwikkelen van media, vormgeving, software en communicatie.

Bij het Grafisch Lyceum Utrecht leren studenten van de opleiding Mediamaken hoe zij van een ontwerp een technisch correct eindproduct kunnen maken. Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt creatieve en technische mbo-opleidingen voor media, vormgeving, softwareontwikkeling en communicatie. Studenten werken aan diverse projecten zoals verpakkingen, flyers, folders, en posters, en leren vaardigheden in beeldbewerking, vormgeving en digitale opmaak met tools zoals Photoshop, Illustrator en InDesign.

De opleiding focust op het opleiden van allround mediamakers en biedt verschillende typen opdrachten aan, zoals stages, projectonderwijs, gastcolleges, partnerships, pressurecookers en maaksessies. Mogelijke uitkomsten voor opdrachtgevers zijn uiteenlopend, van huisstijlen en illustraties tot opnames, contentshoots en websites.

Studenten ontdekken de mogelijkheden in media en vormgeving, leren van de praktijk met echte klanten en bouwen een portfolio op. De opdrachten worden uitgevoerd door studenten uit leerjaar 2/3 en stagiaires uit leerjaar 3/4, met flexibele groepsgroottes. Startmomenten zijn flexibel en doorlopend, met nieuwe instroom in september en februari. De benodigde tijdsinvestering van de opdrachtgever is ook flexibel, waarbij tijd voor briefings, feedbackmomenten en een bezoek aan de eindpresentatie inbegrepen is. De looptijd van projecten varieert afhankelijk van de grootte van het project.

Reageer

Bedankt voor het bericht!

Geplaatst voor
GLU Mediamaken

Type opdracht
Project

Status
Open

Startdatum
01 september 2024

Duur
Nader te bepalen