Succesverhalen / User interface voor nieuwe app

User interface voor nieuwe app

Startup Kalipo ontwikkelt een web app ter ondersteuning van groepen mensen die samenwerken, zoals Verenigingen van Eigenaren (VVE's) en energie-coöperaties. Om de markt op te kunnen gaan en echt te testen bij de gebruikers, is een volgende stap noodzakelijk: een user interface ontwikkelen die aansluit bij de gebruikersdoelgroepen.

Uitdaging

Startup Kalipo ontwikkelt een web app ter ondersteuning van groepen mensen die samenwerken. Van de onderlinge afstemming en communicatie tot aan groepsbesluitvorming. Heel handig voor bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren en energie-coöperaties. Om de markt op te kunnen gaan en echt te testen bij de gebruikers, is een volgende stap noodzakelijk: een user interface ontwikkelen die aansluit bij de gebruikersdoelgroepen.

Matchmaking

MKB Werkplaats Utrecht koppelde Peter Nobels van Kalipo aan tweedejaars studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design van Hogeschool Utrecht. De studenten stelden zich op als professionals en dachten creatief mee. Kwamen soms met een eigenwijze twist en deden dat in een prettige dialoog. Wat Peter vooral is opgevallen: de studenten hebben eigenaarschap getoond. 

Project

In een blok van 8 weken hebben twee studententeams voltijds gewerkt aan het vraagstuk wat een passende UX zou zijn voor de app. Daarbij moesten ze rekening houden met de uitdaging die ‘democratisch zelf-management' (gemeenschappelijke besluitvorming) met zich meebrengt.  De ene groep studenten richtte zich op VVE-community's en de andere op energie-coöperaties. Bij beide doelgroepen is veel informatie opgehaald over hun behoeften en toepassingsmogelijkheden.

Resultaat

De studenten verrasten met hun bevindingen waarmee het bedrijf haar web app verder kan aanscherpen. Zo kwam bijvoorbeeld naar voren dat gebruikers binnen een VVE enerzijds zakelijk communiceren (over het lekkende dak) en anderzijds sociale contacten met de buren willen onderhouden (wie doet er mee met de buurt bbq). Met stevig doelgroep-onderzoek hebben de teams passende vormgeving ontwikkeld voor de interface die bijdraagt aan een betere ‘product-market fit'. Kalipo kan nu de volgende stap zetten en het prototype verder doorontwikkelen.