Succesverhalen / Softwaretool Bliep klaar voor de markt

Softwaretool Bliep klaar voor marktintroductie

De nieuw ontwikkelde AI-softwaretool Bliep scant eerder geschreven teksten en maakt op basis daarvan een communicatie-profiel binnen een eigen bedrijfsaccount. Studenten hielpen met een verbeterslag voor Bliep de markt op ging.

Uitdaging

ChatGPT maakt tegenwoordig het automatisch genereren van teksten mogelijk. Maar je moet best bedreven zijn in het gebruik daarvan om er teksten uit te halen die echt passen bij de stijl en taal van je onderneming en je klanten/doelgroepen. De nieuw ontwikkelde softwaretool Bliep scant eerder geschreven teksten en maakt op basis daarvan een communicatie-profiel binnen een eigen bedrijfsaccount. Voor Bliep de markt op zou gaan, wilden opdrachtgever Rick van Drie (Vible) en zijn partners, eerst nog een verbeterslag maken.

Matchmaking

Bliep is door MKB Werkplaats Utrecht gekoppeld aan studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design van Hogeschool Utrecht. Rick spreekt van een goede match. Wat opviel was de professionele houding van de studenten.

Project

Er zijn twee studententeams voor Bliep aan de slag gegaan met het beoordelen van flows. Het ene team heeft zich gebogen over het aanmaken van een nieuw project. Bij het andere team lag de focus op het creëren van een blog. Onder begeleiding van hun betrokken docent Dennis Brinkhuis - die de studenten ook de ruimte gaf om dingen zelf te ontdekken - is gedurende 10 weken in korte sprints toegewerkt naar de eindpresentaties.

“Als je een tijd bezig bent met ontwikkelen, dan is er het risico dat je je blind staart op iets. Om dat te voorkomen, hebben we bewust gezocht naar samenwerking met studenten die met een frisse blik van buitenaf kunnen kijken, een eigen mening hebben, verstand van flows en van ontwerpen.” 

Rick van Drie | Vible en mede-oprichter Bliep

Resultaat

De bevindingen en adviezen van de studenten zijn waardevol geweest voor het op korte termijn verder ontwikkelen van Bliep. Meerdere voorgestelde functionaliteiten zijn direct al doorgevoerd. Zo is een automatische teller toegevoegd aan een onderdeel waar een minimumaantal woorden ingevoerd moet worden. Bliep heeft een roadmap voor toekomstige versies opgesteld met bijzondere features, zoals het herkennen van de tone of voice aan de hand van een teamfoto. De ideeën van de studenten triggeren ook bij opdrachtgever Bliep de creativiteit.