Opdracht Kalipo web app: Talent en eigenaarschap leiden tot mooie resultaten

31 juli 2023

Startup Kalipo is een softwarebedrijf die een web app ontwikkelt ter ondersteuning van groepen mensen die samenwerken. Van de onderlinge afstemming en communicatie, tot aan groepsbesluitvorming. Heel handig voor bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren (VVE's) of energie-coöperaties.   


Kalipo heeft hard gewerkt aan een ‘white label’-versie van hun web app met eerste bouwstenen. Om de markt op te kunnen gaan en echt te testen bij de gebruikers, is een volgende stap noodzakelijk: de user interface ontwikkelen die aansluit bij de gebruikersdoelgroepen. MKB Werkplaats Utrecht koppelde opdrachtgever Peter Nobels van Kalipo aan tweedejaars studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design van Hogeschool Utrecht. In een blok van 8 weken hebben twee studententeams voltijds gewerkt aan het vraagstuk van Kalipo.  

Passende user experience voor nieuwe community app 

Onder begeleiding van docenten Pier Tholen en Daan Hermelink gingen de studenten aan de slag met de vraag wat een passende UX zou zijn voor de app waarbij rekening moest worden gehouden met de uitdaging die ‘democratisch zelf-management' (gemeenschappelijke besluitvorming) met zich meebrengt.  


“Eens kijken hoe ver ze komen”, dacht Peter voor de start van de samenwerking. Nou dat bleek een heel eind te zijn! De studenten stelden zich op als professionals en dachten creatief mee. Kwamen soms met een eigenwijze twist en deden dat in een prettige dialoog. Wat Peter vooral is opgevallen: de studenten hebben eigenaarschap getoond. Vanaf de eerste kennismaking hebben ze hun talent ingezet en waren zij betrokken en vastbesloten om het beste van zichzelf te laten zien en tot het beste eindresultaat te komen.   

Prototype verder ontwikkelen

De ene groep studenten richtte zich op VVE-community's en de andere op energie-coöperaties. Bij beide doelgroepen is veel informatie opgehaald over hun behoeften en toepassingsmogelijkheden. Eenvoudig was de opdracht zeker niet. De doelgroep van het product is communities. Onderzoeken wat de markt wil, is best complex als het niet gaat om de mening van één persoon maar juist om samenwerkende personen in 1 app. De studenten verrasten de opdrachtgever met hun bevindingen waarmee het bedrijf haar web app verder kan aanscherpen. Zo kwam bijvoorbeeld naar voren dat gebruikers binnen een VVE enerzijds zakelijk communiceren (over het lekkende dak) en anderzijds sociale contacten met de buren willen onderhouden (wie doet er mee met de buurt bbq).  


Met stevig doelgroeponderzoek hebben de teams passende vormgeving ontwikkeld voor de interface die bijdraagt aan een betere ‘product-market fit'. Onlangs hebben de studenten hun eindpresentaties gegeven. Een heel tevreden opdrachtgever kijkt daar met gepaste trots op terug. Kalipo kan nu de volgende stap zetten en het prototype verder doorontwikkelen.  
“Ik vind het heel knap dat de studenten niet alleen met ideeën voor de vormgeving zijn gekomen maar ons ook hebben geholpen de doelgroepen nog beter te leren begrijpen. Misschien kunnen we in een volgende fase het product met behulp van studenten nog een stap verder brengen,” geeft Peter aan.  

Laat MKB Werkplaats Utrecht jou ook matchen met studenten 

Ben je ondernemer en heb je zelf ook een uitdaging waar een groep studenten mee aan de slag kan gaan? Laat ons weten. MKB Werkplaats Utrecht helpt je met het scherp krijgen van de onderzoeksvraag of behoefte en koppelt je aan docenten en studenten(teams) van de passende opleidingen. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op via https://mkbwerkplaatsutrecht.nl/aanmelden of kom eens langs op onze locatie in Vechtclub XL.