Mbo en hbo studenten laten samenwerken voor bedrijven. Hoe doe je dat?

14 april 2023

De vraag 'Hoe kun je mbo- en hbo-studenten laten samenwerken?' werd behandeld in de sessie van Michiel Rovers (MKB Werkplaats) en Simone Ooijens (Nimeto) bij het Onderwijs en Onderzoek Festival van Hogeschool Utrecht.

Met stellingen zoals “Het is eenvoudig om mbo en hbo studenten te laten samenwerken via project/praktijkopdrachten”, “Een hbo-er heeft meer mbo-skills nodig” en “Onderwijs wordt beter als studenten zoveel mogelijk bij verschillende scholen kunnen kennisshoppen” gingen we samen met de aanwezige onderwijsprofessionals het gesprek aan. Doel van de bijeenkomst was vooral om inzicht te krijgen. Hoe denken de professionals over samenwerking tussen mbo en hbo, hoe komen samenwerkingen tot stand en waar loop je in de praktijk tegenaan. Dat leverde interessante gesprekken op. De aanwezigen waren het er over eens dat samenwerking heel waardevol is. Studenten ontdekken dat ze elkaar kunnen aanvullen wat van toegevoegde waarde is voor het eindresultaat en ook leren ze elkaars ‘taal’ beter spreken. Maar er zijn ook praktische uitdagingen zoals het matchen van lesroosters en leeruitkomsten.  

Hier hebben ze bij MKB Werkplaats en Nimeto al de nodige ervaring mee. Studenten van mbo en hbo pakken samen opdrachten uit het bedrijfsleven op. Projecten worden opgeknipt naar concrete vraagstukken op verschillende niveaus of expertisegebieden. Deze worden verdeeld over verschillende scholen, opleidingen en studenten. De studenten vinden elkaar in de samenwerking naar het opleveren van een compleet project. Win win: de studenten leren van elkaar, inspireren elkaar en werken toe naar een extra tevreden klant want die heeft op deze manier een multidisciplinair team tot zijn beschikking!