Digitale Werkplaatsen zijn een katalysator voor samenwerking binnen het onderwijs

25 mei 2023

Dinsdag 23 mei was de landelijke bijeenkomst van Digitale Werkplaatsen bij MKB Werkplaats Utrecht. Onderwijscollega’s en collega’s vanuit de andere digitale werkplaatsen kwamen op bezoek in de Vechtclub XL. Doel: ervaringen uitwisselen over hoe studenten goede bijdrages kunnen leveren aan vraagstukken uit het bedrijfsleven. Maar ook: hoe over de grenzen van opleidingen en scholen heen kan worden samengewerkt door studenten en docenten.

Onderzoek

Aan de basis van de middag stonden de resultaten uit het onderzoek dat is uitgevoerd door Regioplan naar de impact van de Werkplaatsen op het onderwijs. Digitale Werkplaatsen in Nederland zijn een katalysator voor samenwerking binnen het onderwijs. Digitale Werkplaatsen verbinden opleidingsniveau's en instellingen en zelfs opleidingen binnen instellingen met bedrijfsleven en student. De gepresenteerde resultaten gaven aanleiding tot mooie, waardevolle en inspirerende gesprekken met de aanwezige studenten, docenten en managers.

Conclusie: er is een mooie start gemaakt met het overbruggen van grenzen tussen opleidingen en scholen ten behoeve van het aanpakken van vraagstukken uit het werkveld. Er is echter ook nog een weg te gaan om dit verder te optimaliseren. De energie om dat met onze mooie club pioniers in Utrecht verder te blijven doen is hiermee alleen maar groter geworden.