Trots op wat er bereikt is en met positieve energie door!

14 juli 2023

Zo halverwege het jaar is altijd een goed moment om terug te kijken op wat er allemaal gebeurd en bereikt is. En natuurlijk ook hét moment om vooruit te blikken. Waar gaan we – na die welverdiende zomervakantie – de pijlen op richten? Precies dat doet Michiel Rovers, programmamanager van MKB Werkplaats Utrecht, in dit artikel. Er zijn connecties gelegd, een prachtig portfolio van projecten opgebouwd en voldoende plannen om na de zomervakantie mee aan de slag te gaan.

Connecties fysiek bij elkaar

“Als ik terugkijk naar de afgelopen maanden schieten er allemaal dingen te binnen. Er is zoveel gebeurd en bereikt. Maar het meest is me toch wel de netwerklunch van 14 maart bijgebleven. Dat was de eerste keer dat we zoiets organiseerden en ik zag letterlijk voor mijn neus wat de MKB Werkplaats bewerkstelligt. Er worden natuurlijk voortdurend connecties gelegd, tussen scholen, tussen ondernemers en natuurlijk tussen ondernemers en scholen. Er zijn alle mogelijke samenwerkingen ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat als wij er niet waren geweest dat deze partijen elkaar niet of veel minder snel hadden gevonden. En dat zag ik tijdens die netwerklunch ook fysiek voor me. Met een grote opkomst van zowel bedrijven als mensen vanuit mbo, hbo en universiteit”.

Projecten voor studenten en ondernemers

“Wat natuurlijk ook heel mooi is om op terug te kijken zijn de projecten die studenten en bedrijven samen oppakten. Dat is de basis waarmee we gestart zijn; studenten verbinden aan bedrijven om samen aan de slag te gaan met de vraagstukken die deze bedrijven hebben. Ondernemers worden zo geholpen, maar ook opleidingen. We bieden studenten mooie, interessante opdrachten.

Prachtig portfolio

“Inmiddels hebben we een prachtig portfolio. We kunnen laten zien wat studenten voor ondernemers gedaan hebben. Dat laten zien spreekt tot de verbeelding bij veel verschillende mensen Binnen het onderwijs laat het je zien wat studenten allemaal kunnen. En ondernemers krijgen inzicht in wat het voor je kan opleveren als je je vraagstukken bij de MKB Werkplaats neerlegt. De opdrachten druppelen dan ook steeds harder binnen”.

Doelstellingen van het onderwijs vanzelfsprekend gehaald

“Wat ook heel waardevol is is dat er binnen de MKB Werkplaats allerlei doelstellingen in het onderwijs bijna vanzelfsprekend worden gehaald. Denk aan multidisciplinair onderwijs, meer samenwerking met het werkveld en meer projectonderwijs. Ook zie je dat mbo- studenten en hbo-studenten vanuit heel verschillende opleidingen samenwerken, in plaats van dat zij op eilandjes gescheiden blijven.  Opdrachten vanuit het werkveld zijn altijd multidisciplinair, dus helpen echt om mensen bij elkaar te brengen. Bovendien kunnen we terugkoppelen naar het onderwijs: bieden zij nog het onderwijs dat aansluit bij de huidige arbeidsmarkt?”

Een neutrale, fysieke plek

“Een neutrale, fysieke plek helpt ook bij het samenbrengen van partijen en het goed laten samenwerken aan opdrachten. Daarom ben ik ook zo blij met de locatie die we nu hebben. Daar worden alle betrokkenen even uit hun eigen omgeving getrokken en dat zorgt voor meer creativiteit. Het inrichten van de plek en erover communiceren, zodat het ook die beoogde functie heeft, heeft behoorlijk wat inspanningen gekost. Maar het werkt echt!”

MKB Werkplaats geen doel op zich

“Partners waarmee we samenwerken, zoals de gemeente Utrecht, U-TECH community, de provincie Utrecht, Rabobank en de KvK noemen ons al regelmatig en verwijzen bedrijven naar ons door “.  Op dit moment zie ik vooral dat er, op basis van goede ervaringen met MKB Werkplaats , nu ook rechtstreeks samenwerkingen worden gestart tussen bedrijven en opleidingen. En dat is heel goed. We hoeven er niet altijd tussen te zitten. Als ze maar weten dat als ze er niet samen uitkomen,  de MKB Werkplaats dan verder kan helpen. De MKB Werkplaats moet ook niet een doel op zich worden. We hebben altijd het idee gehad dat we onszelf uiteindelijk overbodig maken. Daar zijn we nog niet, het is nog niet altijd een vanzelfsprekendheid om studenten en bedrijven in projecten samen te brengen.

Netwerkontbijt in het najaar

“Als ik kijk naar de komende tijd, dan liggen er nog wat mooie plannen waarmee we aan de slag gaan. Omdat de netwerklunch zo’n succes was voor ons en alle betrokkenen, gaan we dat een vervolg geven in de vorm van een netwerkontbijt in het najaar. Ik kijk daar nu al naar uit. Ik hoop ook dat we onderwijsmanagers en directeuren nog meer bekend kunnen maken met en overtuigen van het succes van onze aanpak”.

Een digitaal platform voor vraag en aanbod

“We gaan de komende tijd een digitaal platform doorontwikkelen, waarop ondernemers en organisaties hun vraagstuk kenbaar kunnen maken. Verschillende opleiders kunnen dan met de oproep van zo’n ondernemer aan de slag. HBO ICT kan bijvoorbeeld de technische vraagstukken oppakken en een systeem ontwikkelen,  studenten Communicatie en Multimedia Design kunnen vanuit hun design-expertise de doelgroep-benadering  oppakken en mbo-opleidingen kunnen de plannen daadwerkelijk uitvoeren; centrale vraag hierbij is: waar wordt het mkb enthousiast van?”.

Grotere thema’s 

“We signaleren nu al dat sommige vragen die binnenkomen bij meer dan één ondernemer spelen. Die grotere relevante thema’s willen we - in de iets verdere toekomst - meer aandacht geven. Met welke van die grotere thema’s kunnen studenten aan de slag? Je kunt je voorstellen dat AI of de Energietransitie van die thema’s zijn, waar kleinere vraagstukken onder vallen. Ook hierbij geldt weer dat er studenten van universiteit, mbo en hbo nodig zijn. Dit soort vraagstukken kunnen niet door één opleiding worden opgelost. Met de aanpak in grotere thema’s kunnen we nog relevanter worden. Voor zowel onderwijs, studenten, ondernemers als de regio”.

Met beperkte middelen veel te bereiken

“Het mooie is dat we met relatief weinig geld heel veel kunnen bereiken. Dat hebben we al laten zien. En daar ben ik heel trots op. We hebben allemaal erg enthousiaste en gedreven mensen in ons team die al verbindingen leggen tussen onderwijs en werkveld. En we hebben dat mooie portfolio en plannen om het verder te brengen. We hebben dus eigenlijk niet veel nodig”.

Steun en dank! 

“Wat we wel nodig hebben is iets wat ik het beste kan samenvatten als: steun! Ik hoop dat verschillende partijen in de regio nog meer gaan vertellen dat we er zijn voor ondernemers en het onderwijs. Zo wordt het gemeengoed in de regio dat áls je als ondernemer uitdagingen hebt, dat multidisciplinaire studententeams die uitdaging in opdrachten voor je kunnen oplossen. Die steun helpt ons echt om door te kunnen. Alle partners die nu al actief participeren – en dat zijn er nogal wat – wil ik dan ook bedanken! Er is zoveel goede energie, omdat zij allemaal betrokken zijn. Ik heb dan ook heel veel zin om na de vakantie de MKB Werkplaats samen weer verder te brengen!”